POJIŠTĚNÍ

Ten, kdo si kupuje pojistku, si kupuje příslib, že postihne-li jej v budoucnu ztráta, vyplatí mu pojišťovna finanční prostředky ve sjednané výši. Stejně důležitá, jako daný slib, je i sama společnost, která za ním stojí. Moudrý klient by proto měl pečlivě hodnotit, jak kvalitní je firma, od níž příslib získal, a zvažovat, zda ona firma bude stále ještě na svém místě, až přijde čas, aby splnila svou část uzavřené smlouvy. Na našem trhu je v současné době desítky pojišťoven. Vybrat optimální krytí podle potřeby, možností, je skutečně rozumné nechat odborníkům.
Podle Vašeho přání, možností a i následných investic můžeme připravit návrh řešení na míru.

pojištění osob :
 • životní a životní kapitálové pojištění
 • úrazové pojištění dospělých a dětí

 • pojištění denních dávek v nemoci
 • pojištění denních dávek při pobytu v nemocnici

 • úvěrové pojištění

 • pojištění právní ochrany
pojištění majetku :
 • pojištění nemovitostí
 • pojištění domácností
 • havarijní a povinné pojištění automobilů
 • pojištění rekreačních objektů
 • pojištění obecné odpovědnosti členů domácnosti
 • pojištění odpovědnosti zaměstnance za škody způsobené zaměsnavateli

 • pojištění podnikatelských rizik
a další....

jako modelový příklad uvádíme

kapitálové životní pojištění :

muž 35 let uzavře pojistku na 30 let
pro případ smrti a dožití

pojišťovna vyplatí oprávněné osobě v případě úmrtí částku uvedenou v části 1
nebo pojištěnému v případě dožití konce pojistné doby nebo v příslušném roce
v případě předčasného ukončení pojistky - část 2
Pojistné : 1000 Kč měsíčně je plně daňově odečitatelné

část 1
pojistná částka pro případ smrti
část 2
pojistná částka pro případ dožití
rok A B C D A B C D
1 372 000 355 000 455 000 360 000 0 0 0 0
2 372 000 355 000 455 000 360 000 0 0 8 600 6 000
5 386 000 359 000 460 000 360 000 29 000 30 000 38 000 42 000
10 432 000 375 000 486 000 360 000 98 000 79 000 105 000 126 000
15 509 000 402 000 534 000 360 000 204 000 144 000 201 000 254 000
20 621 000 440 000 608 000 360 000 363 000 231 000 341 000 457 000
25 776 000 490 000 708 000 360 000 600 000 353 000 547 000 772 000
30 1 004 000 550 000 840 000 360 000 1 004 000 533 000 871 000 1 257 000


A=
ČRP 820
B=
Nat.Nederl
C=
Winterthur
Win 101
D=
Winterthur
Wininvest
vše bez připojištění


mám zájem o více informací >>>

optimalizováno pro IE.4 a vyšší      © designed by webmaster